Hoppa till huvudinnehåll

Bergkross

Fraktkedjan är delägare i Härryda Kross i Mölnlycke. Där producerar vi vårt eget krossmaterial som makadam, flis, bärlager, förstärkningslager, gabionsten och stenmjöl. Här har vi också ett upplag med naturprodukter som sand, grus och jord som vi själva producerar. Eftersom vi är verksamma i Västsverige levererar vi också till andra täkter och krossar i regionen, de som ligger bäst till utifrån dina önskemål och leveransadresser.

Sprängsten

Sten från sprängningar som inte är sorterad. Passar exempelvis som fylle, säljs osorterad från 0-1000 mm

0-180 Förstärkningslager

Ett krossar bergmaterial som främst används som grundutfyllnad. Ett billigare alternativ till 0–90.

0-90 Förstärkningslager

Ett krossat bergmaterial som används som förstärkningslager när man bygger upp exempelvis husgrunder, vägkroppar och uppfarter. Eftersom materialet har en mycket bra bärighet är det bra som grundutfyllnad.

0-32 Bärlager

Ett krossat, sorterat bergmaterial som bland annat används som bärlager vid vägbyggnad, uppfarter (innan slitlager) och förbättring av skogsvägar.

0-16 Slitlager (väggrus)

Ett krossat, sorterat bergmaterial som används som slitlager (överst) på grusvägar och garageuppfarter, innan den slutliga ytan läggs (singel, asfalt, plattor etc.) packar sig och ger en hård yta. Benämns också som väggrus.

0-4 Stenmjöl

Används exempelvis vid plattsättning och som ytlager på gångar, fotbollsplaner och ridbanor. Packar sig och ger en hård yta. Används också till kringfyllnad för skydd runt rör och ledningar. Ingår också i de flesta asfaltstyper.

70-130 Gabionsten

Krossat, sorterat bergmaterial som främst används för fyllnation av gabionburar vid byggnation av gabionmur.

16-32 Makadam

Ett krossat och sorterat bergmaterial som används till att gjuta på (under betongplatta). Passar också till dränering ibland annat trekammarbrunnar.

8-16 Makadam

Krossad småsten för iblandning i betong och för dränering. Används också som ett billigare alternativ till natursingel 8–16 för grusgångar, garageuppfarter etc.

2-6 Flis

Används exempelvis till halkbekämpning, plattsättning, som mineraltillskott i jorden och tillverkning av asfalt.