Hoppa till huvudinnehåll
Kvinna på lastbilsflak

Att vara en del av oss

Vilka fördelar har jag som åkare av att vara med i Fraktkedjan?

 

Fraktkedjan:

 • står för den ekonomiska risken oavsett våra kunders kredittid eller om de dröjer med sin betalning, du som åkare får din avräkning varje månad ändå.
 • som central är certifierade både för ISO14001 och ISO9001, vilket är ett krav från många kunder i Göteborgsregionen.
 • utvecklar och system och verktyg som gör det möjligt att möta kundkrav gällande digital kommunikation.
 • rapporterar all statistik till kunderna gällande kvalité och miljö.
 • har många sidoverksamheter som stärker vår konkurrenskraft och hjälper till att hålla uppe prisbilden. Massoptimering, Härryda Kross, Vattenreningscontainrar, Terminal/lager.
 • investerar vinstmedel i fastigheter och tillgångar som genererar sysselsättning. Markområden för återvinning, mottagning, lagring mm.
 • har jobbat upp ett värde i varumärket som hjälper oss göra affärer, samt attrahera kompetent personal.
 • upphandlar och samordnar utbildningar för åkarna och dess personal, samt tillhandahåller med lokaler.
 • hanterar alla försäkringsärenden/reklamationer.
 • verkar för åkaren i viktiga forum och branschorganisationer.
 • erbjuder stöd vid olyckor, trauman.

 

Du som delägare:

 • slipper administrationen kring fakturering osv. Du får din avräkning varje månad och har dessutom möjlighet att få vissa kostnader avdragna direkt på din avräkning.
 • slipper lägga tid på att jaga uppdrag, det gör Fraktkedjans säljare/affärsområdeschefer. Detta innebär att du kan ha fullt fokus på att köra istället.
 • får större möjligheter att vara med och köra på storkundsavtal då Fraktkedjan som central uppfyller de stora företagens leverantörskrav.
 • får ta del av upphandlade storkundsrabatter hos olika leverantörer för drivmedel, försäkringar, däck, utbildningar etc..
 • får möjlighet att ta del av fördelaktiga finansiering/leasings möjligheter från Volvo
 • kan ta del av den kompetens inom Fraktkedjan som kan hjälpa åkaren inom olika områden. Personalutveckling- utbildningar, lagefterlevnad, ekonomisk analys, kreditkontroller, systemstöd, rutiner, kontakt med banker, revisorer.
 • får delägarskap i ett företag som växer och ackumulerar värde och tillgångar kontinuerligt.

Bli delägare hos oss