Hoppa till huvudinnehåll

Jord

Vad är jord?
Det organiska material som täcker jordens landyta består av blandade mineraler och avlagringar och kallas för jord. Jord är grunden för plantering och växtnäring i din trädgård.

Precis under markytan finns det första lagret jord som kallas matjord. Det är där daggmaskar, markdjur och mikroorganismer trivs och bryter ned organiskt material som löv och kvistar. Det bildas då mylla eller humus som blir till mineraler och näring i matjorden.

I vårt sortiment hittar du olika sorters jord som passar för många olika typer av plantering och användningsområden. All planteringsjord är torvbaserad. Torv är en inhemsk råvara som har mycket goda egenskaper som råvara för jord. De flesta jordar består av blandningar av olika torvtyper samt tillsatser som bidrar med olika egenskaper. Vi har ett stort sorteringsverk som vi använder när vi harpar jord. Det innebär att vi kan göra många olika sorters jord för dina specifika ändamål.

Logotyp Fraktkedjan

Transportledning Anläggning Mölnlycke

E-post

Harpad matjord / Gräsmattejord

Harpad Matjord är en grovsorterad jord där större stenar, rötter och andra främmande material är borttagna. Det förekommer mindre stenar och bitar av rötter och jorden är inte ångad eller rensad från ogräs.