Hoppa till huvudinnehåll

Schakt & Återvinning

Vi har sedan länge förstått att fyllnadsmaterial som grus och sand är en begränsad resurs i vår natur. Därför återvinner vi i så stor utsträckning det är möjligt schaktmassor på nära håll och använder dem till nya ändamål. Istället för att förflytta dem till deponi och sedan hämta nya fyllnadsmaterial. 

Vi har byggt upp rutiner, har rätt verktyg och kunskap för att få ut så mycket som möjligt av materialet som återvinns. Vi har flera strategiskt placerade mottagningsanläggningar och återvinningsplatser där vi tar emot schakt- och fyllnadsmassor, jord, ris, stubbar torv med mera som vi återvinner och förädlar till nya produkter eller efter önskemål. Det återvunna materialet kan till exempel bli bullervallar eller industrimark.

Hemligheten är ursprungskontroll, tekniskt kunnande, effektiva rutiner och smart logistik. På så sätt kan vi medverka till en hållbar utveckling med fokus på en minimal miljöpåverkan. Det blir kortare transporter och mindre tid för anläggningsarbetet. På så sätt minskar kostnaderna och belastningen på miljön. En hög med lera kan bli en fotbollsplan, gammal asfalt kan bli en ny motorväg och betongrester ett nytt brofundament. Samtliga åkerier inom vår anläggningsverksamhet har dessutom tillstånd för att transportera avfall och farligt avfall. På så sätt kan vi också ta hand om massor och material som ska transporteras till olika slags deponi, så att de inte riskerar att hamna på fel ställe.

Den här verksamheten har vi hanterat internt i många år, men sedan 2014 driver vi verksamheten i dotterbolaget Massoptimering Väst AB. Läs mer om vår verksamhet här www.massoptimering.se

Innan vi kan ta emot ditt material på någon av våra anläggningar måste du fylla i ett mottagningsdokument. Den här dokumentationen är ett krav från Länsstyrelsen och kommunen. Det är dessutom en viktig del av vårt pågående hållbarhetsarbete.

När mottagningsdokumentet är registrerat får du ett ”Svars-id” som du uppger till transportledningen i samband med att du bokar en hämtning. Utan ett mottagningsdokument kan vi inte ta emot dina massor.

MOTTAGNINGSDOKUMENT (KLICKA HÄR)

Vi kan utföra analyser på plats för att säkerställa att massorna/materialet inte är en fara för miljön. Det är viktigt för alla. Om det är fara för miljön kan vi gå vidare och ta fram en smidig och kostnadseffektiv lösning.

Om det digitala dokumentet av någon anledning inte fungerar kan du ladda ner ett fysiskt dokument längst ner på sidan som du kan fylla i, signera och antingen maila till anl@fraktkedjan.se eller ge det till chauffören som tar med sig dokumentet till vår maskinist på respektive anläggning.

För mer information eller frågor kontakta transportledningen

Ladda hem mottagningsdokumentet som PDF (endast om det elektroniska dokumentet inte fungerar)

OBS. Använder du en version av Windows Explorer som är äldre än version iE10 måste du ladda ner Google Chrome här innan du fyller i dokumentet. Safari, FireFox och Opera fungerar också utmärkt. Äldre versioner av Android; 2.2, 2.4, 2.6 och 2.8 stöds inte.
 

 

Stefan Gustavsson

Stefan Gustavsson

Affärsområdeschef Anläggning

E-post