Hoppa till huvudinnehåll

Jord, Sand, Grus & Makadam

Vi har brett sortiment av jord, grus, sand och makadam. Materialet levereras med tippbil, i lösflak, med kranbil eller i storsäck. 

Noggrann kvalitetskontroll sker på allt vårt material och prover tas regelbundet i enighet med produktionskontrollen och riktlinjerna för CE-deklarerat material.

Vi kan bland annat erbjuda följande tjänster:
• Flis till isgrusning/halkbekämpning
• Spridning av väggrus
• Sand till sandlådan
• Jord till gräsmattan
• Makadam till husgrunder
• Singel/grus till grusgång
• Kullersten och övriga naturgrusprodukter till din trädgård

Vi bedriver trepartsproduktion.