Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhet

ARBETSMILJÖ & TRAFIKSÄKERHET

Vägen som arbetsplats medför en mängd risker. Vi kommunicerar kontinuerligt dessa risker med våra åkerier och förare, arbetar aktivt med förebyggande aktiviteter, följer upp tillbud, hanterar och utreder incidenter och olyckor. Personlig skyddsutrustning och alkolås i fordon är en självklarhet i hela vår verksamhet.


Fraktkedjan har som målsättning att alltid utföra transportlösningar så effektivt som möjligt för kunden, med bibehållen hög trafiksäkerhet.  Utöver samverkan med våra åkerier kartlägger vi också risker i arbetsmiljön tillsammans med våra kunder och andra intressenter.
Vi medverkar också på kundevent, branschdagar och andra tillställningar för att gemensamt nå målet att ingen ska skadas på sin arbetsplats.

 

BKY – BEHÖRIGHETSKONTROLL YRKESFÖRARE

Fraktkedjan utför dagligen kontroller av våra chaufförers behörigheter i form av körkort, YKB och ADR. Detta görs genom BKY som har direktåtkomst till vägtrafikregistret.

Även trafiktillstånd för Fraktkedjans anslutna åkerier görs dagligen. Detta hjälper dig som transportköpare att uppfylla kraven i det lagstadgade beställaransvaret.

Bifogade filer

pdf