Hoppa till huvudinnehåll
Lastbil vid Viskan

Vår syn på hållbar utveckling

 

HÅLLBARHET ÄR VÄRLDENS CHANS

Vi verkar i Västsverige, det är här vi arbetar för att minska belastningen på vår miljö och skapa rätt förutsättningar i vardagen. För våra delägare, chaufförer och medarbetare. Det är här vi kan göra nytta.

Vi sneglar förstås på vad som händer i övriga världen. Världens ledare har skrivit under på att arbeta för sjutton globala mål för hållbar utveckling. Extrem fattigdom ska avskaffas, ojämlikheter och orättvisor ska minska och klimatkrisen ska lösas. Det betyder att vi måste börja arbeta på hemmaplan. Vi måste alla ta ett stort ansvar i vår vardag.

MINSKADE UTSLÄPP

Att bygga för framtiden handlar för oss om att transportera på ett hållbart sätt. Det betyder också att vi måste förhålla oss till nationella, regionala och lokala mål. Göteborg ska till exempel minska koldioxidhalten från vägtransporter med 80% fram till år 2030. Vi ska medverka till att dessa mål kommer att uppfyllas.

• Vi investerar i nya fordon som genom teknisk utveckling bidrar till en minskad miljöbelastning.

• Vi använder där det är möjligt alternativa drivmedel och följer årligen upp vår fordonsflottas driftsdata.

• Vi samverkar med kunder och beställare för att gemensamt planera smarta lösningar för en hållbar produktion.

SCHYSSTA VILLKOR

Eftersom vi strävar efter att vara en viktig aktör i vår region arbetar vi aktivt med hållbar utveckling, schyssta villkor och ett socialt ansvarstagande. Våra medarbetare, delägare och chaufförer ska ha bästa möjliga arbetsmiljö vilket för oss innebär att de risker vi utsätts för ska belysas, analyseras och reduceras. Det innebär också att vi ska få rätt ersättning för våra tjänster. Självklart är också samarbetet mellan olika organisationer viktigt för oss.Vi samarbetar även med skolor genom att ta emot personer under utbildning för att visa på vad vår verksamhet och bransch bidrar och stöder samhället med.

• Vi samverkar med våra åkerier, kunder och andra intressenter för att kartlägga risker i arbetsmiljön, vi har system för att ha koll på lagar och regler och följer upp att vi efterlever dessa.

• Vi utreder och hanterar incidenter och olyckor.

• Vi medverkar på kundevent, branschdagar och andra tillställningar för att gemensamt nå målet att ingen ska skadas på sin arbetsplats.

• Vi samarbetar med skolor och tar emot personer under utbildning för att visa på vad vår verksamhet och bransch bidrar och stöder samhället med.

VI ÄR MEDLEMMAR I CSR VÄSTSVERIGE

Som medlemmar i CSR Västsverige får vi möjlighet att stärka och utveckla vårt CSR-arbete genom kompetensutveckling, inspiration, verktyg och kontaktnät. 

Många har länge sagt att medvetna organisationer är morgondagens vinnare. Vi säger att den tiden redan är här. CSR Västsveriges vision är en region där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen. Kort och gott handlar det om att låta affärer gå hand i hand med ett utökat ansvarstagande för både människa, miljö och samhälle.