Hoppa till huvudinnehåll

Vi arbetar aktivt för en hållbar framtid

Vi arbetar aktivt för en hållbar framtid

Vi fortsätter att investera i vårt miljöarbete, vi stärker samarbetet med våra intressenter och synliggör nyttan av våra aktiviteter för en hållbar stadsutveckling.

Dagens kunder är mycket miljömedvetna. Det är bra för oss. Deras engagemang, krav och önskemål hjälper oss att utvecklas i rätt riktning. Kraven berör såväl personal, utbildningar, fordon, utrustning som rapportering och uppdragsstatistik.

Det är ett pågående och nödvändigt utvecklingsarbete för att vi ska kunna bidra till att framtida klimatmål uppnås. Och ju fler kunder som ställer upp på samma villkor, desto större är chansen att vi går en hållbar framtid till mötes. På hemmaplan och i världen.

KVALITET OCH KUNDNYTTA

Vi satsar på att alltid ligga i framkant när det gäller teknik och kunskap. När du som kund har särskilda önskemål gör vi vårt bästa för att hitta unika lösningar för dina behov. Genom att vi har investerat i ny teknik i form av appar för orderhantering och utvecklat vår kundwebb, har vi effektiviserat vår administration och det kan våra kunder dra fördel av.

Tekniken innebär att vi kan erbjuda scanning på kollinivå. På vår kundwebb kan du som kund sedan följa uppdragets status, se signerade uppdrag, ta ut rapporter och ta del av dokument. Genom funktion automatisk händelsestyrning (AHS) kan du följa dina transporter i realtid.

Genom ett styrt elektroniskt flöde från EDI-bokning till elektronisk faktura bidrar vi till en hållbar framtid, både för våra kunder och för vår miljö.

VI ÄR ISO-CERTIFIERADE

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade ISO 9001 samt 14001 via certifieringsorganet RISE.