Hoppa till huvudinnehåll
Hållbarhet

Fair transport

Fair Transport är ett sätt att stärka seriösa åkerier och transportföretag i en hård konkurrens. Fraktkedjan verkar genom Fair Transport för hållbara transporter och tar ansvar för medarbetare, miljö, klimat och trafiksäkerhet. Fair Transport gör det lättare för ansvarstagande transportköpare att välja rätt transportör.
 
TILLSAMMANS är vi med och bygger framtidens Västsverige.
 

 

80 % av allt gods som transporteras i Sverige fraktas med lastbil. Med andra ord fyller åkerinäringen en oerhört viktig funktion. Som en så stor och viktig aktör har vi ett stort och viktigt ansvar – för vårt företag och våra medarbetare, för miljön och för trafiksäkerheten. Fair Transport är branschens sätt att synliggöra hållbara transporter. Fair Transport är grunden för en hållbar affär.

FAIR TRANSPORT syftar till att ersätta priskonkurrens med kvalitetskonkurrens. Vi kan kalla det för ett slags moraliskt ansvar – vi bär gemensamt ansvaret för att det vi betalar  för inte bidrar till negativ påverkan på miljö och människors hälsa.

Det finns ett lagstadgat beställaransvar, där den som köper transporter är skyldig att undersöka att åkeriet denne anlitar har de tillstånd som krävs för att utföra transporten. Fair Transport är åkerinäringens sätt att lyfta lägstanivån och ta vårt ansvar för hållbara transporter, hela vägen.

FAIR TRANSPORT ska stärka seriösa åkerier och transportföretag i en hård konkurrens och göra det lättare för ansvarstagande transportköpare att välja rätt transportör.

Den som köper en Fair Transport köper inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller arbetsmiljö, utsläpp och trafiksäkerhet. Den köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring. Som ett stöd för hållbara affärer kommer Fair Transport att kunna utgöra grunden i vilka nyttor utöver själva transporten som kan uppnås.

FAIR TRANSPORT grundades på initiativ av åkerier och transportföretag. Från och med våren 2019 stärks och förädlas Fair Transport till att hålla vad det lovar och blir ett åtagande som tål att synas i sömmarna.

Fair Transport synliggör hållbara transporter, ger transportköparen rätt och tillförlitlig information, och stöttar åkerierna i utvecklingsarbetet.