5 fördelar med eldrivna kranar
Lokal närvaro förenklar byggandet
Fraktkedjan satsar på alternativa drivmedel
Smart integration underlättar orderhanteringen
Nattligt pussel med miljön i fokus
5 skäl till att jobba tillsammans
Till Fraktkedjans kunder och samarbetspartners angående Coronaviruset/covid-19

Tillsammans är vi med och bygger framtidens Västsverige

När satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande drar igång i Västsverige är det mycket som ska levereras, flyttas, hanteras och sorteras. Det ställer stora krav på transportlösningar som är effektiva och miljöanpassade.


Fraktkedjan är Västsveriges ledande transportföretag och åkeri. Med en modern fordonsflotta, egna terminaler och täkter och en sund syn på arbetsmiljö och vår gemensamma miljö kan vi skräddarsy kostnadseffektiva helhetslösningar.

Vi kan regionen utan och innan och verkar i nära samarbete med våra kunder och leverantörer, med invånarna och andra människor som påverkas av vårt uppdrag. Det sammanfattar vi i vår vision: Tillsammans är vi med och bygger framtidens Västsverige.

Är du med och bygger framtidens Göteborg? Då kör vi. Vi samarbetar för att bygga en hållbar framtid.Varje dag. 

Våra Tjänster

Anläggningstransporter

Kranbilstransporter

Kyl och Frystransporter

Industri- och specialtransporter

jord, sand, grus och makadam

kundunika lösningar

lager och terminal

Distributionstransporter

Hem och trädgård

container och flak

schakt och återvinning

Vattenreningscontainer

5 fördelar med eldrivna kranar

Att använda el istället för konventionell dieseldrift innebär stora fördelar för såväl miljön, den enskilde kranföraren och omgivningen. Här är fem skäl till att satsa på eldrivna kranfordon.

Lokal närvaro förenklar byggandet

När Lindab etablerade sig i Göteborg upphandlade de inte bara en lokal transportör – på sätt och vis rekryterade de samtidigt två nya kollegor. Med två fasta bilar och chaufförer från Fraktkedjan kan de vara ständigt närvarande för sina kunder.

Fraktkedjan satsar på alternativa drivmedel

Det förs löpande dialoger mellan Fraktkedjan, kunder och åkare kring alternativa drivmedel. Nyfikenheten är stor och flera kunder ökar nu sin användning av biogas.

Dataskyddspolicy