Kundunik lösning minskade transporterna
Klimatsmart slamsugning på Orust
Lastbilslassen som hjälper människor och djur bo kvar
"Värnar om schyssta villkor"
5 fördelar med eldrivna kranar
Lokal närvaro förenklar byggandet
Fraktkedjan satsar på alternativa drivmedel
Smart integration underlättar orderhanteringen
Till Fraktkedjans kunder och samarbetspartners angående Coronaviruset/covid-19

Tillsammans är vi med och bygger framtidens Västsverige

När satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande drar igång i Västsverige är det mycket som ska levereras, flyttas, hanteras och sorteras. Det ställer stora krav på transportlösningar som är effektiva och miljöanpassade.


Fraktkedjan är Västsveriges ledande transportföretag och åkeri. Med en modern fordonsflotta, egna terminaler och täkter och en sund syn på arbetsmiljö och vår gemensamma miljö kan vi skräddarsy kostnadseffektiva helhetslösningar.

Vi kan regionen utan och innan och verkar i nära samarbete med våra kunder och leverantörer, med invånarna och andra människor som påverkas av vårt uppdrag. Det sammanfattar vi i vår vision: Tillsammans är vi med och bygger framtidens Västsverige.

Är du med och bygger framtidens Göteborg? Då kör vi. Vi samarbetar för att bygga en hållbar framtid.Varje dag. 

Våra Tjänster

Anläggningstransporter

Kranbilstransporter

Kyl och Frystransporter

Industri- och specialtransporter

jord, sand, grus och makadam

kundunika lösningar

lager och terminal

Distributionstransporter

Hem och trädgård

container och flak

schakt och återvinning

Vattenreningscontainer

Vi söker nu en transportledare!

Trivs du med att aldrig ha långtråkigt på jobbet, ha kontakt med både kunder och chaufförer och få planera den dagliga driften inom ditt område? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan till oss!

Kundunik lösning håller nere transporterna

När 26 000 ton berg sprängdes bort, för att göra plats åt bostäder, tog VMA hjälp av Fraktkedjan.  Med tillgång till täkter på nära geografiskt avstånd lyckades de hålla antalet transporter nere.

Klimatsmart slamsugning på Orust

Sedan 1 juni 2021 kör alla slamsugningsbilar på Orust på förnybart drivmedel. En åtgärd som minskar koldioxidutsläppen med 90 procent jämfört med konventionell diesel.

Dataskyddspolicy