Nytt steg i utvecklingen för vår kranavdelning
Åkarreportage Andréas Holm Transport & Entreprenad AB

Tillsammans är vi med och bygger framtidens Västsverige

När satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande drar igång i Västsverige är det mycket som ska levereras, flyttas, hanteras och sorteras. Det ställer stora krav på transportlösningar som är effektiva och miljöanpassade.


Fraktkedjan är Västsveriges ledande transportföretag och åkeri. Med en modern fordonsflotta, egna terminaler och täkter och en sund syn på arbetsmiljö och vår gemensamma miljö kan vi skräddarsy kostnadseffektiva helhetslösningar.

Vi kan regionen utan och innan och verkar i nära samarbete med våra kunder och leverantörer, med invånarna och andra människor som påverkas av vårt uppdrag. Det sammanfattar vi i vår vision: Tillsammans är vi med och bygger framtidens Västsverige.

Är du med och bygger framtidens Göteborg? Då kör vi. Vi samarbetar för att bygga en hållbar framtid.Varje dag. 

Våra Tjänster

Anläggningstransporter

Kranbilstransporter

Kyl och Frystransporter

Industri- och specialtransporter

jord, sand, grus och makadam

kundunika lösningar

lager och terminal

Distributionstransporter

Hem och trädgård

container och flak

schakt och återvinning

Vattenreningscontainer

Åkarreportage Andréas Holm Transport & Entreprenad AB

Vi vill nu presentera den senaste delägaren som kommit in i Fraktkejdan AB. Han heter Andréas Holm och har företaget Andréas Holm Transport & Entreprenad AB.

Nytt steg i utvecklingen för vår kranavdelning

Fraktkedjans kranavdelning får nu en kraftfull förstärkning i sitt produkt utbud i och med att WILGO AB har investerat i en Jekko JF545 http://jekkosverige.se/hem-2/produkter/jf-serien/jf545/.

En milstolpe nådd, avtal påskrivet med ny affärssystemsleverantör.

Efter ett gediget arbete internt som pågått under hela 2019, påbörjas nu nästa steg i projektet kring byte av affärssystem. Projektet har i ett första steg handlat om att utvärdera olika leverantörer och system på marknaden.

Dataskyddspolicy