Hoppa till huvudinnehåll

Effektiva lösningar för förorenat schaktvatten

När man arbetar med schaktning tränger det alltid fram vatten som antingen är förorenat eller innehåller mängder av sediment. Enligt miljöbalken får inte schaktvatten släppas ut eller ledas om utan att det först renas och godkänns av tillsynsmyndigheterna. Vi har kunskapen och lösningarna för att rena de flesta typer av schaktvatten.

Våra vattenreningsanläggningar renar förorenat schaktvatten med de här olika metoderna:

• Sandfilter (SF)
• Sedimenteringsavskiljare (SE)
• Olja/ Sedimenteringsavskiljare (SO)
• Oljeavskiljare (OL)
• Koalesensavskiljare (OK)

I samarbete med de som har utvecklat de lösningar vi arbetar med erbjuder vi konsultation i miljöfrågor och besvärliga situationer för en optimal drift.

Tomas Johansson

Tomas Johansson

Transportledare

E-post
Torun Hjärtinge

Torun Hjärtinge

Transportledare

E-post