Hoppa till huvudinnehåll

0-32 Bärlager

Ett krossat, sorterat bergmaterial som bland annat används som bärlager vid vägbyggnad, uppfarter (innan slitlager) och förbättring av skogsvägar.