Vi löser alla distributionstransporter som går på hjul

Vi har en rad uppdrag där vi tillsammans med våra kunder utformar unika transportlösningar som ofta är starten på långvariga och framgångsrika samarbeten. Det beror på att vi alltid diskuterar bästa möjliga lösningar och möjligheter i ett tidigt skede. Och löser allt som går på hjul.

Vi erbjuder allt från:

• Fullständig outsourcing med en komplett kedja från att hämta på centrallager via omlastningsterminaler till leverans hos slutkunden.

• Kundanpassade terminallösningar.

• Gods-/ kolliscanning.

• Kundanpassad uppföljning med statistik och miljörapporter.

• Fordon som anpassas efter kundernas behov och önskemål.

 

Kontakta oss

Martin Sternlert - Tf Affärsområdeschef kran
Affärsområdeschef Distribution

Dataskyddspolicy