Jord

Vad är jord?
Det organiska material som täcker jordens landyta består av blandade mineraler och avlagringar och kallas för jord. Jord är grunden för plantering och växtnäring i din trädgård.

Precis under markytan finns det första lagret jord som kallas matjord. Det är där daggmaskar, markdjur och mikroorganismer trivs och bryter ned organiskt material som löv och kvistar. Det bildas då mylla eller humus som blir till mineraler och näring i matjorden.

I vårt sortiment hittar du olika sorters jord som passar för många olika typer av plantering och användningsområden. All planteringsjord är torvbaserad. Torv är en inhemsk råvara som har mycket goda egenskaper som råvara för jord. De flesta jordar består av blandningar av olika torvtyper samt tillsatser som bidrar med olika egenskaper. Vi har ett stort sorteringsverk som vi använder när vi harpar jord. Det innebär att vi kan göra många olika sorters jord för dina specifika ändamål.

 

Planteringsjord

Planteringsjord kallas även Växtjord Typ A. Den är tillverkad för att motsvara kraven som ställs enligt AMA Anläggning 13. Grunden är en naturjord som vi tillsätter mulltorv och sand. Mulltorven tillsätts för att jorden ska få en bra förmåga att behålla fukt och näring. Sanden ger också jorden en bra struktur. Planteringsjorden är grundgödslad med naturgödsel. Den här växtjorden/planteringsjorden passar bra när man ska plantera buskar och träd. Om du önskar kan vi också framställa jord med högre mullhalt.

Mullhalt: 5-8%
PH-Värde: 6-7%

Gräsmattejord

Gräsmattejord kallas även Växtjord Typ A. Gräsmattejorden är tillverkad för att motsvara kraven som ställs enligt AMA Anläggning 13. Grunden är en naturjord som vi tillsätter sand och naturgödsel. Jorden förvaras under tak. Den är torr och fin och lätt att arbeta med året runt.

Mullhalt: 3-5%
PH-Värde: 6-7%
 

Skelletmineraljord

Skelettmineraljorden är tillverkad för att motsvara kraven som ställs enligt AMA Anläggning 13. Jorden har en väldigt låg mullhalt och används under den vanliga växtjorden för att skapa en komplett växtbädd på de platser där det saknas en naturlig mineraljord. 

Mullhalt: <2%
PH-Värde: 6-7%

Harpad Matjord

Harpad Matjord är en grovsorterad jord där större stenar, rötter och andra främmande material är borttagna. Det förekommer mindre stenar och bitar av rötter och jorden är inte ångad eller rensad från ogräs. Vanligast är att man använder harpad matjord till jordavjämning, gräsmattor, nysått eller färdigt gräs på rulle samt reparation av befintlig gräsmatta.

 

Kontakta oss

Transportledning Anläggning Mölnlycke