Slamtömning

Vi utför slamtömning på uppdrag av Orust Kommun. Kundtjänsten ligger dock hos kommunen som du når på 0304-334001. För akuta slamärenden kvällar och helger, ring 0706-57 21 31

Dataskyddspolicy