Slamtömning

Här följer vidare detaljerad information kring  de slamtömningar vi genomför:

En budad slamtömning, vilket syftar till en beställning ni som kund själv ringer in och beställer, utförs inom 7 kalenderdagar (beställningsdagen ej inräknat).

Helårsbostäder har obligatorisk slamtömning en gång per år. Detta även om slambrunnen enbart är ansluten till bdt (bad-, disk, -dusch, - tvättavlopp). Fritidshus med enbart bdt-avlopp har automatiskt slamtömning vartannat år.

Slamtaxa för slamsugning Orust kommun finner ni genom att följa  denna länken här SLAMTAXA.

Behov av slamtömning? - Vi hjälper dig, ring 0304-305 00

Dataskyddspolicy