Hoppa till huvudinnehåll
Hus Wendelstrand karusell2

Stadsdel reser sig ur nedlagt stenbrott

Efter ett drygt decennium och 2,5 miljoner ton utbrutet berg, förvandlas nu Härryda Kross och Fraktkedjans bergtäkt till ett helt nytt och hållbart bostadsområde, vid foten av Landvettersjön.

Härryda Kross AB  har sedan 1989 haft flertalet bergtäkter i Härryda Kommun. 2010 började man bryta berg i ett 10 hektar stort verksamhetsområde i Bråta, Mölnlycke. Sedan dess har cirka 300 000 ton krossmaterial per år levererats till västsvenska byggarbetsplatser och privatkunder. För ett antal år sedan köptes marken av fastighetsbolaget Next Step Group, vars målsättning var att bebygga området när Härryda Kross avslutat sin verksamhet.

–  Vi hade planerat för logistikbyggnader, men allt eftersom området började växa fram och man såg det fina läget ner mot Landvettersjön bestämde vi oss för att skapa en plats där vi kunde ta tillbaka naturen in i området med hjälp av bebyggelse och landskapsarbete, berättar Oskar Lindström, projektledare Next Step Group.

Planen är att bergtäkten skall omvandlas till ett helt nytt bostadsområde med 1000 bostäder, förskola, grundskola och ett Lakehouse med restaurang, kontor och gym.  Byggnaderna kommer till stor del att byggas i trä och mellan hus och gårdar blir det bilfria gator.

– Det är en väldigt cool tanke att kunna läka det här såret igen. I stället för att området ska stå orört kan vi utnyttja den 35 meter höga bergväggen som bullerskydd och skapa en hållbar, trygg och fri plats att leva på, säger Oskar Lindström.

Spadtaget

Next Step Group tar de första spadtagen för det nya bostadsområdet Wendelstrand. Foto: Next Step Group

Den sista mars 2022 avslutar Härryda Kross brytverksamheten och kommer att överlämna marken till Next Step Group som redan i slutet av januari tog första spadtaget. Ett första bygglov för en försäljningslokal finns på plats och man inväntar bygglov för den kommersiella byggnaden. Marken förbereds, inom ramen för täkttillståndet, för att Next Step Group ska få ett så bra utgångsläge som möjligt för att nå målet om 170 färdiga bostäder och ett Lakehouse till första halvan av 2024.

– Härryda Kross har tagit ut totalt 2,5 miljoner ton berg från området, hade berget stått kvar hade det aldrig gått att bygga på den här platsen. Den sista tiden har vi gjort markarbeten och grovterraserat hela ytan, berättar Per Kjeller som är projektledare på Härryda Kross och Fraktkedjan. I och med att Next Step Group nu ska bygga bostäder på platsen har vi inte sprängt lika djupt som det var tänkt från början, och vi har en löpande dialog för att synka våra respektive tidsplaner på bästa sätt.

Flygfoto Wendelstrand

Härryda Kross stenbrott ligger vackert beläget vid Landvettersjön. Foto: Next Step Group

Efter mars 2022 kommer alltså inget mer berg att brytas på platsen- däremot kommer Härryda Kross finnas kvar till och med september för att sälja ut de materialsorter som finns på hög efter avslutad brytning.  Härryda Kross har ytterligare en aktiv bergtäkt mellan Bollebygd och Hyssna, men har också lämnat in en ansökan om ett nytt täktillstånd, cirka 500 meter från det snart nedlagda stenbrottet i Bråta. 

– Möjligheten att kunna köra bort sprängsten från arbetsplatser samt få med sig ett returlass krossmaterial tillbaka, utan att behöva köra onödigt långt, har betytt mycket för våra kunder, säger Per Kjeller och fortsätter: 

– Men när vi är färdiga på en plats är det viktigt för oss att ha ett bra samarbete med markägaren för att marken ska kunna förädlas och användas till något bra. 

 

FAKTA WENDELSTRAND

Fastighetsförvaltare: Next Step Group

Antal bostäder: 1000

Total yta: 170 000 kvm

Byggstart: Januari 2022, inflyttning från kvartal ett år 2024

 

Kolla in dokumentären om projektet här