Hoppa till huvudinnehåll
Slamsugningsbil

Klimatsmart slamsugning på Orust

Sedan 1 juni 2021 kör alla slamsugningsbilar på Orust på förnybart drivmedel. En åtgärd som minskar koldioxidutsläppen med 90 procent jämfört med konventionell diesel.

Fraktkedjan har sedan många år tillbaka varit leverantör av slamsugningstjänster i Orust kommun. När den senaste upphandlingen trädde i kraft i februari 2021 flaggades det för att ett krav på fossilfritt drivmedel i slamsugningsbilarna skulle kunna bli aktuellt, en möjlighet som klubbades igenom från och med 1 juni.

–  För detta uppdrag har vi köpt in fem nya och klimatsmarta slamsugningsbilar. Bilarna uppfyller miljöklass Euro VI och tankas enbart med den förnybara dieseln HVO 100, berättar Jörgen Nicklasson, verksamhetschef anläggning, Fraktkedjan.

Genom att köra på HVO (hydrotreated vegetable oil) i stället för konventionella drivmedel minskar koldioxidutsläppen med cirka 90 procent. För att kunna tanka bilarna, utan att behöva köra utanför kommungränsen, upprättade Fraktkedjan en egen tankstation för HVO.

Jörgen Nicklasson Orustuppdraget

Jörgen Nicklasson, verksamhetschef anläggning, Fraktkedjan. Foto: Lucas Englund 

– Det brådskar med att minska koldioxidutsläppen. Här måste vi alla vara med och bidra och vi började därför tidigt att undersöka hur vi skulle kunna tanka bilarna eftersom HVO inte direkt finns att tillgå på Orust som det är i dag. Det är jättekul att vi tillsammans med Orust kommun kan göra skillnad, säger Jörgen Nicklasson.

Avtalet mellan Fraktkedjan och Orust kommun gäller slamtömning för öns cirka 10 000 hushåll. Avtalet gäller från februari 2021 och sex år framåt, med möjlighet till två års förlängning.