Det kan aldrig bli för högt, tungt, brett eller långt.

När du behöver en specialtransport för ett enstaka tillfälle eller för ett mer långsiktigt samarbete står vår fordonspark redo. Den består av flaktrailers, jumbotrailers, bygeltrailers, maskintrailers, låglastare, trailer med kran, bil och släp.

I första hand samarbetar vi med uppdragsgivare som arbetar med bygg, betong, prefab, stålkonstruktion och annan industri. Med lång erfarenhet av olika former av specialtransporter och stor kompetens i alla led, från planering till utförande kan vi garantera säkra och effektiva transportlösningar. Oavsett om lasten är hög, tung, bred eller lång.

När det gäller specialtransporter krävs ofta särskilda tillstånd från olika myndigheter för att kunna genomföra ett uppdrag. Vi hjälper dig med all dokumenthantering som exempelvis dispenser och olika tillstånd samt följebilar och vägtransportledare.

Se våra olika industri- och specialfordon i vår fordonspark.

 

Jumbotrailer
Specialfordon
Bygeltrailer

Kontakta oss

Dataskyddspolicy