Anläggningstransporter

Alla typer av anläggningstransporter

Vi erbjuder alla typer av anläggningstransporter: Schakt, entreprenad, maskin eller material. Med våra platskontor i Mölnlycke, Skene och Stenungssund och ett gediget utbud av anläggningsfordon, utrustning och material kan vi erbjuda specialanpassade lösningar.

Eftersom vi har strategiskt placerade mottagningsanläggningar och täkter så kan vi också erbjuda ett brett utbud av kross och grusmaterial. På så sätt kan vi hantera och ta emot schaktmassor och leverera alla typer av kross- och naturmaterial med våra schaktbilar. Idag arbetar vi bland annat med transporter av maskiner, asfalt, betong, sand, grus, avfall och farligt avfall samt transporter inom deponi och återvinning, containers och lastväxlarflak. Inom vår breda fordonspark har vi 3 och 4-axliga anläggningsfordon, lastväxlare & liftdumper, asfaltsfordon, betongfordon, sopmaskiner. Till våra fordon har vi olika typer av flak och släp för att tillgodose de olika behov som an finnas inom detta segment med lastkapaciteter till 40 ton. Se våra fordon under vår fordonspark.

Vi uppdaterar ständigt vår teknik och kompetens och alla våra åkerier har tillstånd för att transportera avfall och farligt avfall. Samtliga chaufförer har utöver YKB och övriga lagstadgade kompetenser, samt aktuella kundspecifika säkerhetsutbildningar.

Varje körorder delas ut via en APP som är kopplad till vårt affärssystem. Det betyder att vi kan maila digitala transport- och fakturaunderlag med all relevant information kring uppdraget, varje dag till en bestämd mottagare.

Ring oss gärna så kan vi prata om hållbara och effektiva lösningar för dina kommande utmaningar.

 

 

 

Anläggnignsfordon

Kontakta oss

Dataskyddspolicy