SÄKERHET

ARBETSMILJÖ & TRAFIKSÄKERHET

Vägen som arbetsplats medför en mängd risker. Vi kommunicerar kontinuerligt dessa risker med våra åkerier och förare, arbetar aktivt med förebyggande aktiviteter, följer upp tillbud, hanterar och utreder incidenter och olyckor. Personlig skyddsutrustning och alkolås i fordon är en självklarhet i hela vår verksamhet.


Fraktkedjan har som målsättning att alltid utföra transportlösningar så effektivt som möjligt för kunden, med bibehållen hög trafiksäkerhet.  Utöver samverkan med våra åkerier kartlägger vi också risker i arbetsmiljön tillsammans med våra kunder och andra intressenter.
Vi medverkar också på kundevent, branschdagar och andra tillställningar för att gemensamt nå målet att ingen ska skadas på sin arbetsplats.

 

 

Kontakta oss

Dataskyddspolicy