VI BYTER NAMN

Fraktkedjan Väst Anläggning AB har bytt firma till: Fraktkedjan AB

Fraktkedjans koncern har sedan bolagiseringen 2005 haft två verksamhetsbolag. Dessa är Fraktkedjan Väst Anläggning AB (556547-7204) och Fraktkedjan Väst Distribution AB (556670-9183). I vårt arbete med att ständigt effektivisera och förbättra verksamheten har styrelsen i koncernen beslutat att fusionera dessa två bolag till ett. En fusionsplan har upprättats per 180831 och kungjorts av Bolagsverket 181011. Målsättningen är att fusionen skall genomföras per 190101.

Juridiskt sett kommer det att vara Fraktkedjan Väst Distribution som uppgår i Fraktkedjan Väst Anläggning AB.

Inför fusionen har vi beslutat att ändra firma till Fraktkedjan AB. Målsättningen var att namnändringen av Fraktkedjan Väst Anläggning AB till Fraktkedjan AB skulle vara klar vid årsskiftet. Ändringen gick dock igenom snabbare än beräknat så från och med 181112 är det nya namnet Fraktkedjan AB. Nedan förljer information tiller kunder och leverantörer för uppdatering av information i register etc.


Bolagets uppgifter i sammanfattning är:
Namn:  Fraktkedjan AB
Adress:  Fraktvägen 2, 435 33 Mölnlycke (liksom tidigare)
Org nr:  556547-7204. (liksom tidigare)
Bankgiro: 5212-6059 (liksom tidigare)
 

Dataskyddspolicy