Vad innebär vinterväghållning?

På vintern är vi beroende av att våra vägar är framkomliga när vi skall ta oss fram till arbete, skolor etc. Hur en väg skall hanteras för att vara körbar är en mindre vetenskap. Vi på Fraktkedjan har tagit på oss uppdraget att köra vinterväghållning och tänkte dela med oss av vad vinterväghållning egentligen handlar om i praktiken.

Trafikverket ansvarar för alla statliga vägar och dess vinterväghållning från 1 oktober till 30 april. Alla statliga vägar har en standardklass. Den klassen avgör hur snabbt vägen ska plogas och om den ska vara snöfri eller inte, en viss tid efter det har slutat snöa. Klassningen baseras på vägens trafikmängd och trafikverket prioriterar högtrafikerade vägar. Reglerna kring hur mycket snö som kommit och när det skall vara fritt finns på Trafikverkets hemsida.

Det finns ca 800 väderstationer som är placerade över landet som visar yttemperatur, lufttemperatur, nederbörd, vindriktning och vindhastighet i realtid.  Det finns också väglagskameror som tar bilder var 10:e minut på hur väglaget ser ut, även nattetid. Detta hjälper till så att halkan kan bekämpas förebyggande.

Vi på Fraktkedjan har bland annat uppdrag via PEAB och NCC på vägarna.  Våra lastbilar, som kör för dessa kunder har lite olika utrustning beroende på hur stor väg de skall underhålla. Vissa av våra fordon är utrustade med plogar fram och på sidan, samt med salt/lake spridare på bilen. Chauffören kör samtidigt som han/hon manövrerar plogarna med spakar inne i hytten. I hytten finns även kameror som visar spridningen på salt/lake. Det finns även ett system som visar föraren hur fördelningen mellan salt och lake det är i blandningen, samt vilken vinkel saltspridningen sker på. Minst sagt så är detta en hantering som kräver kunskap hos föraren och erfarenhet av vägar och den egna bilen.

Fraktkedjan i drift

Många av oss privatpersoner som inte är insatta i vinterväghållning är nyfikna på hur det egentligen fungerar med saltning samt skottning. Vi har pratat med förare som kört vinterhållning i många år. En av våra åkare Jan Berglund arbetar med vinterväghållning på mindre vägar utanför Göteborg.  Han berättar att dom kör efter information från kameror och väderstationer. Han påpekar även att i verkligheten är det svårt att förutse väder och dess påverkan på vägarna, som har olika egenskaper och förhållande geografiskt.

- Väglaget kan skilja sig bara några meter från den plats som kameran/väderstationen är lokaliserad. Det är bland annat detta som försvårar arbetet på vägarna och gör underhållningen av vägar komplicerad, berättar Jan.

Han menar även på att arbete med att förebygga halka är stort och viktigt. Halkan bekämpas med spridning av salt och lake. Ofta används en kombination av dessa två för att hålla vägarna rena, vilket är målet. Mer information kring vägsalt kan ni ta del av på trafikverkets hemsida.

En uppmaning och påminnelse från oss på Fraktkedjan till alla som rör sig på vägarna är att lastbilarna som underhåller vägarna har olika driftområden och där ett driftområde tar slut kan det vara osaltat eller oskottat. Det tänker man som bilist inte alltid på och har bilen för hög fart kan olyckan vara framme. Så bilister var uppmärksamma vid avfarter och vägar för säkerhetens skull.

Källhänvisning:

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/underhall-av-vag-och-jarnvag...

 

Dataskyddspolicy