Utökning har behov av ytterligare en bil

Intressekoll, special vill utöka med ett fordon i gruppen. Det som eftersökes är en dragbil med en 4 axlad långjumbo med lastförmåga minst 37,0 ton.

Om någon är intresserad av detta så kontakta Johan Johansson 0709-857539 för mer information.

Dataskyddspolicy