Uppgradering TRACSFlow ONSDAG 29 september kl. 18.00-20.00

Nu på onsdag den 29 september mellan kl. 18.00-20.00 kommer vi att uppgradera Tracs Flow APP till version 1.21.9.
Det går inte att arbeta i appen under denna tid.
När ni loggar in efter uppgraderingen kommer ni få information om att ny version finns att hämta samt då få valet mellan iOS och Android.
SMS och meddelande kommer att skickas ut till alla app-användare men med kortfattad information. Delge gärna denna utökade information till era förare.

Relevanta rättningar och funktioner som kommer med denna version är:

APP

Pushnotiser
• Nyhet
o Förtydligande text om Ny order
o Förtydligande text om Uppdaterad order
o Förtydligande text om Nytt meddelande
o Möjlighet att få pushnotiser oavsett om man arbetar i appen eller har den öppen i bakgrunden.


Inloggning
• Rättning
o Förbättringar runt appens autentisering som i vissa fall gjorde att användare blev utloggade innan vald utloggningstid.
o iOS-användare kunde logga ut varandra om de ej hade notiser aktiverade för appen.


Ordersynkning
• Rättning
o Omsynk av orders i app gav ej korrekt resultat när en stor mängd orders processades. Förbättrad synkning mellan app och kontor.


Historiska orders
• Rättning
o Saknades i appen – rättat så att de finns tillgängliga under historiken.
Bifogade foton via skanning


• Rättning
o Kopplades ibland till fel order i kontorsklienten
o I vissa fall fick bifogade bilder samma namn när användare bifogar flera bilder samtidigt.


Skanningsevent
• Rättning
o I sällsynta fall så försökte appen att spara samma skanningshändelser två gånger vilket genererade felmeddelande i app. Det är nu åtgärdat.
 

Dataskyddspolicy