Till Fraktkedjans kunder och samarbetspartners angående Coronaviruset/covid-19:

Till Fraktkedjans kunder och samarbetspartners angående Coronaviruset/covid-19:
Tillsammans håller vi logistikkedjan rullande

Precis som många av er så följer också vi utvecklingen av den globala situationen kopplad till coronavirusutbrottet (covid-19). I dagsläget har vi ännu inte någon dramatisk påverkan på vår dagliga verksamhet. Eftersom situationen förändras från dag till dag har vi en tät dialog inom Fraktkedjans ledning för att kunna förbereda och vidta åtgärder om, och när, det behövs.

Vi prioriterar att hålla igång verksamheten med minimala driftstörningar, men anpassningar och omprioriteringar kan behöva göras succesivt. Vi kan inte lämna några garantier om tidsanpassade leveranser under rådande omständigheter. Vi kommer inte hantera och gå i svaromål på kundunika förfrågningar om utfästelser samt åtgärdsplaner, då det tar för mycket resurser i anspråk. Utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger med anledning av covid-19 har vi dock redan vidtagit flertalet åtgärder för att minska smittspridning och säkerställa driften för våra kunder. 

På våra kontor och bland våra åkerier har vi betonat vikten av god hygien, särskilt handtvätt och användning av handsprit i de fall där rinnande vatten inte finns att tillgå. Kollegor och chaufförer uppmanas självklart också att stanna hemma om de uppvisar sjukdomssymptom. Vi har också förberett oss genom att säkerställa att det finns möjlighet att arbeta hemifrån för de flesta av våra kontorsanställda om detta skulle krävas. I dagsläget har vi valt att alternera personal som arbetar hemma och de som arbetar på kontoret, för att på så sätt minska antal personer som är på samma plats samtidigt och motverka en eventuell smittspridning. Vi har också valt att ställa in fysiska möten, både interna och externa, för att istället använda oss av digitala mötesverktyg så mycket som möjligt. Även affärsresor inom Sverige ska i största möjliga mån genomföras på distans

Som en extra försiktighetsåtgärd har Fraktkedjan beviljat en temporär dispens för att koppla ur alkolåsen ur våra lastbilar, allt för att minska eventuell smittspridning bland de chaufförer som delar bil.  Oaktat Fraktkedjans policybeslut följer vi självklart fortfarande myndigheters beslut och lagkrav för framförande av fordon. En ytterligare åtgärd är att leveranskvittenser kommer att göras enbart av chauffören själv, och ett foto kopplat till varje avlämning tas när det är möjligt. Vi uppmanar också våra chaufförer att hålla sig uppdaterade på de hälso-/ och säkerhetsåtgärder som våra kunder och deras arbetsplatser inför.

En tät dialog förs med våra delägare/åkerier så att vår trafikledning kan planera våra leveranser på bästa sätt om bortfall av personal på grund av smitta, eller att tillhöra en riskgrupp, uppstår. Allt för att vi i största möjliga mån ska kunna fortsätta vår verksamhet och säkerställa driften för våra kunder.

Som företag gör vi det vi kan för att bekämpa spridningen av covid-19, men det är också viktigt att vi alla individuellt gör vad vi kan för att tillsammans förhindra att situationen blir värre, och på så sätt värna om de som är mer utsatta. Vi ber alla våra samarbetspartners och kunder att göra detsamma.

Fraktkedjan följer naturligtvis utvecklingen av situationen och vi kommer att uppdatera informationen på vår hemsida om situationen i företaget skulle förändras.

Ledningen Fraktkedjan

Dataskyddspolicy