Specialavdelningens projekt gångbro

Projekt gångbro är ett uppdrag som Fraktkedjan har genomfört för en kund Lecor Stålteknik. Lecor Stålteknink och Fraktkedjan specialavdelning har sedan en lång tid tillbaka samarbetat på olika projekt ihop. Peter Terrs på Lecor Stålteknink tillsammans med Johan Johansson på Fraktkedjan har arbetet med just detta projektet under en längre tid som sträckts sig över nästan 1 år.

Samarbetet den här gången avsåg en inglasad gångbro som skulle köras från Göteborg, Arendal till Karolinska institutet i Solna. För att göra detta möjligt behövde man skapa gångbron i två delar. Gångbron består därav av två långa brosektioner, den ena sektionen är 28 m lång 4m bredd 4 m högt den andre sektionen är 24 m lång 4m bredd 4 m. Dessa två delar skall bilda en gångbro över Solnavägen i Stockholm. Själva stommen byggdes på Lecors verkstad uppe i Kungälv, Rollsbo och inglasning av bron skedde i Arendal.

En stor process har legat till grund för att få detta möjligt mellan Lecor och Fraktkedjan. Dels för att hitta en lämplig färdväg. Den här typen av transport kräver tillstånd, förberedelser av väg så som exempelvis borttag av trafikljus och skyltar med mera. För att kunna genomföra transporten krävdes 4 stycken vägtransportledarbilar och två stycken följebilar under hela transporten. Det krävdes två fulla dagar för att genomföra transporten mellan Göteborg och Solna då transporten enbart får genomföras på nattetid. Med i projektet deltog olika företag så som hantverkare som satte glas och plåt på gångbron. Projektet blev lyckat och gångbron är nu monterad och klar i Stockholm.
 

Dataskyddspolicy