Nytt steg i utvecklingen för vår kranavdelning

Fraktkedjans kranavdelning får nu en kraftfull förstärkning i sitt produkt utbud i och med att WILGO AB har investerat i en Jekko JF545 http://jekkosverige.se/hem-2/produkter/jf-serien/jf545/. Det är en kran i mellan segmentet som sitter monterat på ett chassi som är larvdrivet.
Kristian Klamby, ansvarig för kranavdelningen är entusiastisk när han berättar om det nya förvärvet.


- Med tanke på att vi är ensamma i regionen med att ha den här typen av kran i vår "verktygslåda" så tror jag mig kunna hitta unika lösningar för kunden som vi inte tidigare kunnat leverera. Det är en hyfsat stöddig kran på den banddrivna maskinen, en 54tnm kran ifrån Fassi. Med en räckvidd på 28 meter, där vi på spets klarar 600kg. I och med att den är banddriven har vi även, trots en totalvikt på 18500kg, ett extremt lågt marktryck, nämligen 0,85kg/cm2.
Detta gör att den är extremt skonsam mot det underlag den kör på.

Redan nu i mellandagarna skall vi ut till Volvo och montera ner en travers, detta i samarbete med Havator Göteborg, på grund av att maskinen även kan anslutas till ström, och gå på el. Den har två motorer beroende på vilken drift man väljer, antingen diesel eller el drift.
Det blir spännande att möta marknaden med denna nya maskinen, speciellt i den medvind som råder i Göteborgsregionen, säger Kristian Klamby.

 

Med denna förstärkning så tar Fraktkedjan steget ut och erbjuder denna tjänst över hela Sverige. Vi kan tillgodose kundens behov över hela ytan pga av vår starka special-avdelning som transporterar kranen dit den behövs.

WILGO, brinner för att utveckla området inom kran och för att vara en del i arbetet för en förbättring av miljön för både människa och natur. WILGO ser därför att denna kran kommer att stärka hållbarhetsarbetet både hos WILGO och Fraktkedjan då man belastar både närmiljö och den globala miljön mindre. Detta då det är miljö-hydraulolja, eldrift och en effektiv steg 4 motor vid dieseldrift. Arbetsmiljön förbättras avsevärt vid exempelvis tunnelbygge då inga avgaser släpps ut vid arbetet pga eldrift. WILGO och Fraktkedjan arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Vi utgår från Agenda 2030 och tycker det är viktigt att de 17 målen i FN:s agenda följs.

Fraktkedjan uppskattar att våra åkare delar intresset för hållbarhetsfrågor och kommer med nya, spännande idéer för att utvecklas och tänka framåt. Vi ser även att våra kunder ständigt kommer med fler och högre krav på hållbarhet och vi behöver arbeta aktivt för att möta dessa.


Vi önskar WILGO AB lycka till med sin nya satsning!
 

Dataskyddspolicy