Fraktkedjans lastbil lastas på terminalen_Foto Johannes Berner

Nattligt pussel med miljön i fokus

Fraktkedjans trafikledare ser inte bara till att transporterna sker på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. På samlastningscentralen behöver man dessutom vara en mästare på att lägga stora pussel.

När andra går och sover för natten börjar Ove Grahn sitt arbetspass på Fraktkedjans samlastningsterminal. Efter 16 år som trafikledare för Kretstrafiken kan han jobbet utan och innan, men för att kunderna ska få sitt gods i tid med ett så litet miljöavtryck som möjligt gäller det att utnyttja utrymmet på bilarnas flak på bästa sätt.
 
Hej Ove, klockan är 23:30 och du stämplar in, vad händer nu?
Kretstrafikens distribution är lite speciell eftersom jag inte har någon aning om vilken typ av gods som är på väg när jag kliver innanför grindarna vid midnatt. När jag startar datorn får jag veta hur mycket vikt som kommer med våra kunders lastbilar och till vilka postnummer det ska. Hur många bilar som kommer eller vilken typ av gods det är framgår däremot inte av datafilen. 
 
Så vad är din uppgift som trafikledare?
Min uppgift är att ta emot och planera in allt gods i Fraktkedjans bilar på ett hållbart sätt. Målet är att bilarna ska köra med mesta möjliga gods men på en så liten geografisk yta som möjligt. Det är avgörande för både miljön och ekonomin. Det kluriga är att godset till en och samma kund kan bestå i både små kartonger och vägtrummor på flera ton. Så vi börjar med att sortera allt inkommande gods för att sen kunna planera in det på ett så platseffektivt sätt som möjligt i våra bilar. Mottagaren ska helst bara behöva ta emot en leverans, även om man beställt från flera leverantörer.
 
Ove Grahn, trafikledare på Fraktkedjan. Foto: Johannes Berner
 
Kan kunderna följa godset på något sätt?
Självklart, vi scannar varje enskilt kolli tre gånger under vår hantering. Första gången scannas det vid ankomst till vår terminal, vi lastscannar när det går in i våra bilar och sist men inte minst när vi levererar det till kunden. Både mottagaren och varuägaren kan på så sätt följa paketets resa.
 
Någon beskrev kretstrafiken som handpåläggning satt i system, vad betyder det?
Haha, det är väl det jag och mina kollegor gör varje natt. Systemet ger oss en överblick men det är ett komplext pussel som kan läggas först när man ser bitarna. Först sorterar vi ut alla adresser med gods över 100 kg eftersom det i de flesta fall inte ryms i de små bilarna. 
Problemet är att om ett kolli på 50 kg, som teoretiskt sett hade kunnat gå i en liten bil, visar sig vara en 12 meter lång lyktstolpe så måste man tänka om. 
 
Det måste vara många fraktsedlar att hantera varje natt?
Ja, men med åren har jag lärt mig vilken typ av gods olika kunder jobbar med, så jag behöver knappt läsa fraktsedlarna längre. När bilarna rullar ut från terminalen känns det bra att veta att vi lastat dem med miljöns bästa i bakhuvudet. 
 

Dataskyddspolicy