Linda Björnberg på en av Massoptimerings anläggningar. Foto: Carolin Freiholtz

Massoptimering återanvänder schaktmassor till bullervallar

Schaktmassor är en naturlig del av de flesta anläggningsprojekt. På Massoptimering Väst ser man till att överskottsmassorna återanvänds – utan onödiga transporter och med miljön i fokus.

Vi tar ett snack med Linda Björnberg som är miljöansvarig på Massoptimering Väst, som ägs till 50 procent av Fraktkedjan.
 
Linda, vad handlar Massoptimering om i praktiken?
– Om att tänka cirkulärt och att ta hand om och återanvända överskottsmassor på ett miljösäkert sätt. Vi tar exempelvis hand om jord och lera som kan bli bullervallar, asfalt som krossas och återanvänds i ny asfalt, ris och stubbar som blir värmeflis till värmeverken och betong som kan ersätta jungfruligt material. 
 
Men kan inte entreprenören sköta hanteringen av schaktmassor själv?
– Jo, det kan man såklart göra. Men så fort man vill flytta schaktmassor från arbetsplatsen klassas det som avfall och då krävs det att man söker olika lov och tillstånd, så därför brukar de flesta tycka att det är skönt att lämna över det till någon med kompetens att ta hand om hela processen.
 
Okej, men vad gör du som miljöansvarig då?
– Jag säkerställer att hanteringen av massorna går till på rätt sätt, att alla lov och tillstånd finns på plats och att inget hamnar på fel ställe. Det görs också en hel del kontroller på schaktmassorna, så jag sammanställer alla analyser och ser till att massorna har rätt gränsvärden innan de kommer in på anläggningen. 
 
Foto: Carolin Freiholtz
 
Vad händer om analyserna visar att massorna innehåller miljöfarliga ämnen?
– Vi hanterar inte kontaminerade massor, så om proverna visar att massorna inte är rena ser vi till att de kommer till en anläggning som har tillstånd att ta hand om den typen av massor.
 
Var förvaras massorna i väntan på att de kan återanvändas?
– Vi vill undvika onödiga transporter och strävar därför efter att återanvända massorna i närområdet. Tack vare att vi har flera anläggningar runt om i stor Göteborg och norra Halland undviker vi onödiga transporter. Det känns viktigt och är bra både för plånboken och miljön.
 

Dataskyddspolicy