Infrastruktur på skyhög nivå!

Fraktkedjan Anläggning, på uppdrag av NCC, är med och bygger ut Landvetter Flygplats i en enorm satsning som skall säkra framtidens ökade flygvolymer.
Det är NCC som har fått uppdraget av Swedavia att bygga till utrikesterminalen på Göteborg Landvetter Flygplats. Uppdraget innebär en utbyggnad av befintlig terminal med tre flygplatser och två nya bussgater. Terminalen kommer att bli ca 10 000 kvadratmeter och kommer att anpassas för att möjliggöra en separation av ankommande och avresande passagerare.
I en första fas uppgår ordervärdet till ca 70 MSEK och projektet i sin helhet motsvarar en satsning på omkring 760 MSEK.
Bilden nedan är en illustration som visar hur den nya terminalen kommer att se ut.

Om uppdraget

Projektet, som startades i slutet av 2017 och kommer att pågå till 2020, är en helhetslösning där vi sköter både in- och utförsel av material samt även har uppdraget med bodbilar som gör alla olika, och ofta svårplanerade, kranlyft inne på området.
Vi har 1-4 fasta anläggningsbilar som rullar dagligen i projektet, varav en av chaufförerna är med på NCC´s produktionsmöten för att kunna delge både transportledare och övriga chaufförer all viktig information. Upplägget är sådant att en av bilarna är ”förstabil” i uppdraget, där chauffören då agerar som en länk mellan NCC, Fraktkedjan och övriga chaufförer. Fraktkedjan transportledning har i samråd med NCC sammanställt en förarinstruktion som vår ”förstabil”, tillsammans med en arbetsplatsinformation, delger samtliga chaufförer på plats.

Transportledningen om projektet:


”Själva projektstarten var ganska bökig med tanke på alla regler och de olika parterna involverade i projektet. Men efter att instruktioner och övriga upplägg var på plats så har allting flutit på väldigt bra! Alla parter är nu nöjda med upplägget och projektet är hittills väldigt lyckat på alla vis. Det är ett väldigt spännande projekt att vara del av!”
- Ann-Britt Johansson, transportledare på Fraktkedjan Anläggning.


NCC om projektet:


”Det är ett unikt och väldigt svårplanerat projekt med tanke på alla olika regler som gäller inne på flygplatsområdet. Men i och med upplägget med en ansvarig chaufför på plats, som agerar som kommunikationslänk mellan oss, så fungerar det under omständigheterna väldigt bra och vi är jättenöjda med samarbetet.”
- Dennis Jönsson, arbetsledare på NCC.


Säkerhetsutbildning


Alla chaufförer som kör i projektet måste genomgå en säkerhetsutbildning samt inneha en ”badge” (en typ av ID-bricka som fungerar som ett bevis för korrekt kompetens) för att få vistas på området. Vi och NCC samarbetar och håller kontinuerlig kontakt för att se till att alla chaufförer har den kompetens och utrustning som krävs för uppdraget.


Dolhund och osprängd dynamit


En väldigt ovanlig företeelse är att det på denna arbetsplats, som ligger på ett gammalt obebyggt område, kan finnas kvar gamla dolar (osprängd dynamit). Detta innebär att en så kallad ”dolhund” får gå runt och leta efter dynamit innan grävmaskin får lov att anlända på nya områden. Från början var NCC’s plan att påla i marken men tack vare detta så måste nu istället grunden formgjutas på plats.


Källförteckning:

https://www.ncc.se/media/pressrelease/a42bb9dfb81adb31/

Dataskyddspolicy