Fullt pådrag på huvudkontoret i Mölnlycke

Vårt huvudkontor i Mölnlycke har under senaste månaderna haft fullt pådrag av aktiviteter. Då vi sedan en tid har vi haft sättningsskador på vår fastighet har vi nu genomfört ett grundförstärkningsarbete för att komma till bukt med dessa. Metoden som använts går ut på att man borrar ett hundratal hål genom husgrunden och injekterar en polymermassa som expanderar 30 ggr under mark. Målsättningen är att stabilisera fastigheten och få stopp på sättningarna. Arbetet med grundförstärkningen fick ett gott utfall och olikheterna i golv/marknivåerna på fastigheten är tydligt förbättrade.

Detta arbete var en förutsättning för att vi skulle kunna avsluta vår verksamhet på Exportgatan och flytta den till huvudkontoret i Mölnlycke. Från och med 2019-10-01 kommer all verksamhet att utgå från Mölnlycke och Grönsakshallen tar över lokalerna på Exportgatan. Det pågår därav olika aktiviteter inom Fraktkedjan för att förbereda för flytten. Terminalen på Fraktvägen i Mölnlycke håller på att anpassas för att kunna hantera nätverkstransporterna. På utsidan av byggnaden arbetar en av Fraktkedjan åkare, Hederdals Maskin & transport med markarbete för att kunna skapa ytterligare en port till terminalen.

Invändig i lokalerna på huvudkontoret påverkas kontorslandskapen på olika sätt. Väggar sätts upp för att utöka antal rum, matplatser ses över, parkeringsplatser skall skapas mm. Många spännande aktiviteter som leder mot ett nytt kapitel för Fraktedjan. Jonas Lundgren är en av de personer på Fraktkedjan som nu arbetar hårt för att få till alla förändringar på insidan med fokus på terminalen.

Vi ser alla fram mot att personalen nu samlas i sann ”Tillsammans anda”, och att även Distributionsverksamheten får förutsättningar att driva en långsiktigt lönsam verksamhet.

 

Dataskyddspolicy