Hoppa till huvudinnehåll
Hero biogasbilar

Fraktkedjan satsar på alternativa drivmedel

För att påskynda resan mot ett hållbart samhälle förs det löpande dialoger mellan Fraktkedjan, kunder och åkare kring alternativa drivmedel. Nyfikenheten är stor och flera kunder ökar nu sin användning av biogas.

– Vi har nyligen tecknat avtal med en av våra större kunder som innefattar totalt sex nya biogasdrivna fordon. Det handlar om två lastbilar för innerstadsdistribution och fyra bilar med släp för längre transporter, berättar Erik Nyströmme som är trafik- och produktionschef Distribution på Fraktkedjan.

Uppdraget omfattar distribution av varor från södra Sverige till större delen av Västra Götaland. De nya bilarna driftsattes i början av året och minskar koldioxidutsläppen med 85-95 procent jämfört med att köra på diesel. Inom segmentet har Fraktkedjan ytterligare cirka 20 bilar i trafik och i höst kommer ytterligare sex av dessa lastbilar att bytas ut till biogasbilar. När det sedan blir dags att fasa ut äldre fordon i flottan, kan det bli aktuellt att utöka andelen biogasfordon ytterligare.

– Idag körs en stor del av bilarna på biodieseln HVO, men där ser både vi och kunden att biogas är ett alternativt bränsle som passar in i den framtida mixen av drivmedel, säger Erik Nyströmme.

Vilket alternativt drivmedel som är det bästa kortet att satsa på på längre sikt är idag svårare att gissa, men helt eldrivna fordon kommer också bli ett alternativ framöver menar Erik Nyströmme.

– Vi driver gärna dialog om alternativa drivmedel och vi märker att det är många som är nyfikna. Just nu förs diskussioner med flera kunder om eldrivna bilar. Utvecklingen går fort framåt då prestandan på fordon ökar. Inom närmsta åren kommer det hända mycket inom detta område, säger han.

Många åkerier behöver anpassa sin flotta till nya krav från kunder och regler för stadskörning. Det skapar nya frågor och ibland oro, men Erik känner att Fraktkedjan har en bra dialog med åkarna.

– Det gäller att anpassa takten så att man kan göra bytet i samband med att fordonsparken ska uppdateras. Då kan en investering i fordon med nya drivmedel innebära nya affärsmöjligheter.

Biogasbilar OPR

OPR Transport & Entreprenad kör biogasbilar på fast uppdrag för en av Fraktkedjans större kunder. Foto: Lars Johansson