Hoppa till huvudinnehåll
Händer på en ratt

Fraktkedjan och SGDS Gruppen AB ingår avtal om hållbar distributionslösning

Fraktkedjan och SGDS Gruppen har ingått ett nytt sjuårsavtal för distributionstjänster i Västsverige – vid årsskiftet tas fyra helelektriska kranbilar i trafik på uppdraget.

Fraktkedjan och SGDS Gruppen arbetar båda aktivt för att bidra till en hållbar transportomställning. Genom att etablera långsiktiga samarbeten med sina transportpartners ska SGDS Gruppen uppnå sitt mål om att ha helt fossilfria transporter senast år 2030.

Efter drygt 20 år som leverantör till division Dahl inom SGDS Gruppen, har Fraktkedjan nu undertecknat ett nytt avtal för distributionslösningar. Detta avtal sträcker sig över en period av sju år och innefattar två lätta och sex tunga lastbilar, varav minst fyra kommer att vara helelektriska kranbilar från Scania.

– Som en aktiv transportköpare vill vi skapa förutsättningar för branschen att ställa om till fossilfria transporter. Ett sätt att uppnå detta är genom att erbjuda de åkerier vi samarbetar med långa avtalsperioder, säger Anna Lagström, distribution manager, SGDS Gruppen.

Under en tid har Fraktkedjan haft ett nära samarbete med lastbilstillverkare, kunder och bränsleleverantörer för att gemensamt utveckla effektiva och hållbara transportlösningar som tar hänsyn till de unika förutsättningarna hos varje kund.

Anna Lagström och Martin Sternlert

Anna Lagström, SGDS Gruppen och Martin Sternlert, Fraktkedjan.

– När flera parter, med samma ansvarstagande och målsättning, möts på det här sättet blir det en lyckad armkrok. Det här uppdraget ligger helt i linje med vårt intresse att driva utvecklingen av ny teknik framåt, och genom att jobba med långa avtalsperioder kan vi investera i moderna fordon samtidigt som vi bibehåller konkurrenskraftiga priser, säger Martin Sternlert, affärsområdeschef på Fraktkedjan.

Som en del av det nya avtalet kommer Fraktkedjan också att ta över ansvaret för de terminalrelaterade tjänsterna som division Dahl har i Göteborg. 

– Genom att ge Fraktkedjan helhetsansvar för vårt distributionsflöde har de större möjlighet att optimera sitt arbetssätt, vilket vi i vår tur hoppas ska leda till att vi kan ge ännu bättre service till våra kunder, säger Anna Lagström, SGDS Gruppen.

Fraktkedjan har redan börjat köra på det nya avtalet och i januari 2024 levereras de fyra helelektriska kranbilarna från Scania. Detta innebär att Göteborg blir det distributionsområde där SGDS Gruppen har flest elektrifierade fordon.
 

Om Dahl och SGDS Gruppen

Division Dahl inom SGDS Gruppen är Sveriges ledande leverantör av vs, mark och va-artiklar med kunder över hela Sverige. Dahl ägs av den franska industrikoncernen Saint-Gobain som är börsnoterad i Paris.

Om Fraktkedjan

Fraktkedjan är en av Västsveriges ledande lastbilscentraler, inom både anläggning och distribution. Fraktkedjan består av 78 lokala entreprenörer som förfogar över 320 fordon som sköts av erfarna och kompetenta medarbetare.