En milstolpe nådd, avtal påskrivet med ny affärssystemsleverantör.

Efter ett gediget arbete internt som pågått under hela 2019, påbörjas nu nästa steg i projektet kring byte av affärssystem. Projektet har i ett första steg handlat om att utvärdera olika leverantörer och system på marknaden. Ett beslut togs i början på året och Fraktkedjan valde Triona som framtida leverantör och samarbetspartner gällande transportledningssystem. Triona är en leverantör av IT-lösningar inom logistik- och infrastruktur och med deras system TRACS Flow inom transportsegmentet blir de nu en leverantör till Fraktkedjan.

Den senaste tidens arbete har riktats in på att arbeta fram en gemensam väg kring funktionalitet och krav, där båda parter är överens och i en samsyn. I förra veckan hölls möte mellan leverantören Triona och Fraktkedjan på huvudkontoret på fraktvägen i Mölnlycke för att finslipa på de sista detaljerna kring avtal mellan parterna. Mötet avslutades med ett påskrivet avtal och en handskakning mellan respektive bolags VD, Peter Agervi och Mats Bayard.

Planering och införande fasen är nu en verklighet och alla inom organisationen kommer att vara delaktiga på olika sätt och olika grad. Personal, åkare och förare som arbetar med affärssystem, åkarwebb och app kommer att påverkas av detta skifte. Vi ser nu fram emot en spännande resa tillsammans under 2020 när vi kommer att växla över till TRACS Flow som affärssystem.

Dataskyddspolicy