AU - En presentation

Fraktkedjan är ett bolag där alla våra åkare är delägare och flera av dom sitter i styrelsen eller i AU (Arbetsutskottet). Det är i AU som beslut fattas när vi får in ansökningar om nya delägare, när det är utökningar på gång och så vidare. I denna artikel kommer vi att kort få lära känna våra AU-medlemmar lite närmre. Förutom våra delägare består AU av Fraktkedjans Kvalitet- och Miljöchef Nina Signell-Rane samt delägaradministratör Elin Nilsson. Dock är det våra fantastiska delägare som vi ska presentera i detta reportage!

AU består av fyra delägare. Andreas Larsson på Ytterby Transport AB, Peter Andersson på OPR Transport & Entreprenad AB, Tony Johansson på Rösbo Åkeri AB och Ulrika Blom på Råda Åkeri AB.
Tillsammans är verksamma inom alla våra områden, både kran, distribution, anläggning och special. De har även varierande storlek på sin fordonspark. Gemensamt för alla är att de är medlemmar i SÅ (Sveriges Åkeriföretag) och utöver det, även aktiva i arbetet med att hitta och fånga guldkornen i nästa generations lastbilschaufförer. Varje termin erbjuder de praktikplatser till eleverna som går på gymnasieskolorna i regionen. Utöver dessa så har vi även ett flertal andra åkerier som inte är med i AU som också tar emot praktikanter på regelbunden basis. Vi är väldigt stolta över detta engagemang hos våra delägare och vi hoppas att det kan locka ungdomarna att drömma om att starta ett eget åkeri själva en dag…

Först ut i presentationen är Andreas Larsson: Andreas driver Ytterby Transport AB tillsammans med sin bror Fredrik Larsson och de har i dagsläget 3 kranbilar. Företaget har börjat växa och de anställde sin första medarbetare under 2019. Andreas och Fredrik är åkarsöner och är drivna och engagerade delägare. Deras dröm är att utveckla företaget under lång tid framöver och de följer utvecklingen inom branschen noga då vi står inför stora utmaningar på miljöfronten, inte minst inom transportbranschen där det är en ständig jakt på mer miljövänliga drivmedel och lastbilar.

Sedan har vi Peter Andersson som tillsammans med sin fru Maria Thorslund driver OPR Transport & Entreprenad AB. OPR är verksamma inom flera områden, både distribution, kran och anläggning. Peter tog över åkeriet från sin far och tillsammans har Maria och Peter fått verksamheten att växa. Numera har de blivit så stora att Maria har tagit steget att sluta på sitt förra arbete och arbetar nu heltid på åkeriet. OPR var en av de första av våra delägare som tog steget och anslöt sig till Fair Transport som är ett åtagande för en hållbar framtid inom transportbranschen. I deras fortsatta arbete för en hållbar framtid tar de nu steget till att utöka med två gasbilar för distribution

Tony Johansson är vår tredje AU-medlem och driver Rösbo Åkeri AB i fjärde generationen tillsammans med sin familj. Rösbo är vår största åkare och de har nischat sig mot de lite större kranarna. De har nästan 30 bilar i sin fordonspark och har kranar i de flesta storlekarna. Rösbo Åkeri har tagit hem pris för årets gasellföretag för tredje året i rad! Vi höjer på hatten och säger grattis till det! Numera sitter även Tonys fru och son på kontoret för att hålla ställningarna samtidigt som företaget växer. Tonys tre andra söner är aktiva i åkeriet och deras vardag är bakom ratten på kranbilarna. Även Rösbo Åkeri har varit Fair Transportanslutna sen början 2019. 

Ulrika Blom som är delägare i Råda Åkeri AB, tillsammans med sin pappa, är vår fjärde AU-medlem. Råda Åkeri har varit med i Fraktkedjan sedan tidernas begynnelse i stort sett. Ulrikas pappa Mats har tidigare hållit i rodret men har nu lämnat över till Ulrika att jobba vidare med företaget. Råda Åkeri är verksamma inom alla våra områden. De har både kranbilar, anläggningsbilar, distributionsbilar samt bilar som kör för specialen. Ulrika själv är även engagerad i TYA-rådet och hon var även tidigt ute med att ansluta till Fair Transport.

Nu väntar en välförtjänt sommar för alla, men våra delägare är med och ser till att transporterna kommer fram, oavsett tid på året! Tack alla chaufförer där ute för att ni får vår vardag att fungera!

 

Dataskyddspolicy