Kundwebb / Åkarwebb

Nu är vi mitt i bytet av affärssystem och med detta kommer det även att komma en ny åkarwebb. Under en överlappningsperiod kommer ni ha tillgång till både den gamla och den nya då avräkningen kommer släpande och därför har ni nu hamnat här på en landningssida där ni får välja vilken ni vill gå in på.


För att titta på körningar fram till 2020-11-30 så väljer ni alternativ 1 och då går ni in på den gamla åkarwebben som är knuten till TDX.


Klicka här för att gå in på alternativ 1 TDX. 


Vill ni gå in på den nya åkarwebben där körningar gjorda från och med 2020-12-01 ligger så väljer ni alternativ 2 som är knutet till vårt nya affärssystem TracsFlow.
Driftstart  av det nya affärssystemet är satt till 1 december 2020 så innan dess kommer inte länken att fungera till denna sidan.


Klicka här för att gå in på alternativ 2 TracsFlow.


Då vårt befintliga uppdrag för Orust Kommun varar till 2021-01-31 kommer länken till att ligga kvar i TDX fram till mitten av februari 2021 Därefter kommer länken till den gamla Åkarwebben tas bort.
 

 

Dataskyddspolicy