Hämtning av ÅV-säck

Genom att återvinna dina förpackningar och tidningar kan ett papper återvinnas upp till sju gånger utan att försämras. Dessa förpackningar kan lämnas in på en återvinningsstation eller hämtas hos dig var fjärde vecka.  Detta blir som ett tillväl till ditt abbonemang. Det kostar 620 kr per år. Ta konatkt med kundtjänst för vidare hjälp med att starta denna tjänst.

Undvik de vanligaste problemen - sortera rätt!

  • ÅV-säcken är endast till för torra och rena förpackningar av kartong, papper, plast eller metall.
  • Mjuk- och hårdplast läggs i gul plastpåse. Metallförpackningar läggs i grön plastpåse.
  • Pappers-/kartongförpackningar läggs löst i säcken. Knyt ihop påsarna. Själva ÅV-säcken skall också knytas.
  • I ÅV-abonnemanget ingår tunnan med blått lock för tidningar. Utan ÅV-abonnemanget kör du själv förpackningar och tidningar till återvinningsgårdarna.
  • Ofärgat glas hämtas i samband med ÅV-säcken. Färgat glas hämtas i samband med restprodukten (gröna tunnan).
  • ÅV-säcken kostar 620 kr/år, tömning var 4:e vecka.

Dataskyddspolicy