Hämtning av återvinningsmaterial och industriavfall

Vi har möjlighet att hämta återvinningsmaterial så som wellpapp, tidningar, metall, plast och glas hos föreningar och företag. Vi hämtar även brännbart och osorterat hos våra industrikunder.

För priser på dessa tjänster, kontakta vår kundtjänst på 0304-30500. Tidigare ÅV-säcken hämtas ej längre efter januari 2021.

 

 

 

 

Dataskyddspolicy