Frågor & Svar Orust

Nedan finner du förhoppningsvis den information du söker kring våra tjäsnter som berör sopor och slamtöming inom Orust området.
Skulle ni ha vidare frågor så ta gärna kontakt med vår kundtjänst. Kontaktuppgifter till vår kundtjänst finner ni under fliken kontakt.

vanliga frågor sopor & slam

Jag har inte behov av att slamtömma en gång/år som står i Renhållningsordningen. Hur gör jag då?

Om du inte har behov att tömma en gång/år så måste man ansöka om dispens för detta. Denna dispens söker du hos Orust kommun på tel 0304-334000.

Vad kostar det att slamsuga min tank/brunn?

Prislista finns hos Orust kommun: http://www.orust.se/download/18.45cbfa39140df0c291a1214/1490002250923/2-... eller ring kundtjänst för priser tel 0304-30500.

Vad skall jag tänka på som kund innan ni kommer?

Vägen skall vara framkomlig och farbar året runt. Vintertid är det viktigt att snöröja och sanda. Se till att det finns ordentliga möjligheter att vända bilarna. Växtlighet runt brunnar skall vara röjd.

Behöver jag vara hemma när ni skall slamsuga?

Nej, inte om det är förberett för att vi skall kunna utföra jobbet. Att brunnen är utmärkt med tex en pinne, att ev tungt lock är borttaget samt att det inte finns några andra hinder i vägen.

Vad är extraslang?

Extraslang är den slang som eventuellt kan behövas för att utföra slamtömningen om avståndet mellan brunnen och den plats där bilen kan stå överstiger 15 m. 15 m slang ingår alltid i priset. All slang utöver detta debiteras. Fn är kostnaden 5 kr/m då avståndet är 15-80m. Från 80m kostar det fn 10 kr/m.

Hur lång tid tar det om jag ringer/mailar in och beställer en tömning?

En vanlig beställning utförs inom 7 kalenderdagar (beställningsdagen ej inkluderad). Om du beställer en akut tömning inom 2 dagar tillkommer det en extrakostnad på fn 998 kr. En akut tömning som utförs inom 24 timmar, debiterar vi 2260 kr extra för. Kommunens prislista finns hos Orust kommun: http://www.orust.se/download/18.45cbfa39140df0c291a1214/1490002250923/2-... eller ring kundtjänst för priser tel 0304-30500.

Vad har ni för olika renhållningsabonnemang?

På Orust kommuns hemsida ser du de olika abonnemang som finns samt priserna: http://www.orust.se/download/18.79d9a96215e845baf61672d2/1506348965780/2...

Hur ofta töms soporna?

Som standard var 4:e vecka. Se Orust kommuns hemsida för information om de olika abonnemangen: http://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/avfallochatervinning.4.2...

Jag har slut på påsar. Vad gör jag?

Behöver du kompostpåsar eller påsar till återvinningen så kan du använda en tom påse och sätta fast den i locket på kärlet för att flagga för att du behöver fler påsar. Chauffören lämnar då ut till dig. Har du inga påsar kvar alls kan du ringa till kundtjänst 0304-30500 eller komma och hämta på Timmerhult Återvinningscentral utanför Henån.

Jag har inte fått något hämtningsschema. Hur vet jag när jag skall ha tömning?

På fliken sopor slam Orust går det att söka fram det genom att fylla i fastighetsbeteckningen.

Har ni e-faktura?

Nej, det har vi inte i dagsläget. Vi har däremot autogiro samt att det går att få fakturan på mail.

När kommer fakturan för renhållningen?

Vi fakturerar soporna två gånger/år. April och oktober enl kommunens bestämmelser. Slam och containrar faktureras löpande.

Dataskyddspolicy