Hoppa till huvudinnehåll

Dataskyddspolicy

Det är viktigt för oss på Fraktkedjan att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara uppgifter om dig så som namn, adress, telefonnummer, e-postadress och IP-adress.

INSAMLING

Vi samlar in information från dig när du via vår webbplats skickar in kontaktformulär eller loggar in/ut på någon av våra webbtjänster.

ANVÄNDNING

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
Förbättra vår hemsida
Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
Kontakta dig via e-post eller telefon


INFORMATIONSSKYDD

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

UTLÄMNING TILL TREDJE PART

I vissa fall kan en betrodd tredje part, som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, ta del av informationen. Kravet är att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell, följa gällande dataskyddsregler och överenskomna riktlinjer samt rutiner.

Vi anser oss nödsakade att dela information om situation uppstår så som misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

COOKIES

Vi använder oss av cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifiera återkommande besökare. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

SAMTYCKE

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår dataskyddspolicy.