Container

Vårstädning/Renovering?

Vi har containers till uthyrning 10, 22 eller 38 kubikmeter.
För prisuppgift ring vår kundtjänst på Tel: 0304-30500

Osorterad container

Nedan följer ett förtydligande av vad som inte skall vara innehåll i en osorterad container.
Följande avfall får inte förekomma:

  • Lysrör
  • Kylmöbler
  • Bekämpningsmedel
  • Asbest
  • Oljor och smörjfett
  • tryckimpregnerat virke
  • Färg och lösningsmedel
  • Elektronik (TV,datorer,hushållsapparater,kabel m,m)
  • Batterier (gäller både bil och småbatterier)
  • Matavfall

Dataskyddspolicy