96 passionerade entreprenörer som är oslagbara på hemmaplan

Fraktkedjan har en lång historia med bra utveckling. Vi har vuxit och förändrats genom åren, men har alltid varit regionalt förankrade. Den har inte alltid varit spikrak och mycket har hänt efter vägen. Men mil för mil har vi blivit större och bättre och historiskt sett har vi nått de mål som vi har satt upp. Att vara bäst på hemmaplan håller alltid i längden.

Fraktkedjan består av 96 lokala entreprenörer som förfogar över 350 fordon som sköts av erfarna och kompetenta medarbetare. Men vi är inte bara chaufförer, vi är motiverade specialister som gärna bygger relationer, löser problem och utvecklar vårt erbjudande. Tillsammans strävar vi efter att lösa våra kunders transportbehov, vilket ofta innebär anpassade lösningar och handpåläggning. Allt för att stärka våra kunders konkurrenskraft. Det kräver ett stort personligt engagemang. Och det är det som gör att vi skiljer oss från många andra aktörer på den västsvenska transport- och anläggningsmarknaden.

Göteborg och Västsverige är vår hemmaplan. På en allt mer globaliserad marknad finns vi som en stark lokal aktör som vet hur vägarna går i västra Sverige. Tack vare att vi kan vår omgivning, att vi har våra täkter och terminaler och inte minst vår moderna fordonsflotta kan vi skräddarsy kostnadseffektiva helhetslösningar för våra kunder med en sund syn på vår arbetsmiljö och omvärld.

År 2011 gick Fraktkedjan ihop med LBC Väst, en stark aktör på distribution och en på anläggning har betytt att vi har ett starkare och mer komplett erbjudande.

Idag är Fraktkedjan är ett stabilt och välmående företag inom distribution och anläggning med en effektiv administration, stark styrning i kvalitets- och miljöfrågor och med hållbarhet i fokus.

Dataskyddspolicy